The Government of Brunei Darussalam


Versi Bahasa Inggeris

| Geografi | Iklim | Topografi | Hidrologi | Geologi | Tanah | Klasifikasi Penggunaan Tanah |

Geografi

Brunei Darussalam adalah negara yang berada di pantai Utara-Barat di hujung pulau Borneo, dan berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Dari segi geografi, ia terletak di antara garis longitud 11423 dan 11523 Timur, dan garis latitud 400 dan 505 Utara. Ia merentangi 443 kilometer ke Utara dari garis khatulistiwa. Keluasannya ialah 5,765 kilometer persegi dengan pesisiran pantai sejauh kira-kira 130 kilometer.
Negara ini terbahagi kepada empat daerah, dengan nama: Brunei-Muara (54,795 Ha), Belait (278,216 Ha), Tutong (121,667 Ha) dan Temburong (127,270 Ha). Ibunegaranya, Bandar Seri Begawan, terletak di daerah Brunei-Muara, seperti yang dipaparkan dalam peta di bawah.


|| Negara | Tahun-Tahun Awal | Hutan | Industri Perhutanan | Perhutanan Masa Hadapan | Asas Perundangan | Perkembangan | Pelan Strategik | Rancangan | Ulasan | Polisi Pembangunan | Kelebihan | Maklumbalas ||

|| Halaman Utama | Kerajaan | Kementerian dan Jabatan | Mengenali Brunei | Berita On-line | Hubungan | Halaman Yang Berkaitan ||