The Government of Brunei Darussalam


| Pembentukan Jabatan Perhutanan | Permulaan Industri Hutan | Akta Hutan 1934 | Ketua Jabatan | Hutan Simpanan |

Ketua-Ketua Jabatan Perhutanan

Pegawai Hutan Negeri yang pertama ialah J.S. Smith, yang ditukar untuk sementara dari Perkhidmatan Hutan Negeri-Negeri Melayu Bersatu. Ini diikuti dengan penggantinya seorang British yang juga ditukarkan dari Perkhidmatan tersebut sehingga 1950, apabila ketua-ketua datang dari Sarawak. Cara lama yang melantik Pegawai-Pegawai Hutan Negeri dari Perkhidmatan itu berulang semula dari 1950 sehingga 1960. Bagaimanapun, the secondees? adalah seorang Melayu. Selepas ini, Pegawai-Pegawai Hutan Negeri sekali lagi seorang British yang datang dari Bahagian Ke-4 dan Ke-5 Sawarak. Empat dari Pegawai Hutan Negeri di Brunei pada masa itu adalah diperlihatkan di bawah:

Gelaran, Pegawai Hutan Negeri telah ditukarkan kepada Conservator of Forests pada 1967.

Rakyat Brunei pertama yang menjadi ketua Jabatan Perhutanan ialah Awang Haji Mahari bin Mohd. Said yang telah menggantikan pada 1973. Nama jawatan juga ditukarkan menjadi Pengarah Perhutanan apabila agensi ini menjadi Jabatan Perhutanan selepas Hari Kebangsaan pada 1984..


Awang Haji Mohd. Yassin bin Ampuan Salleh telah mengambil-alih sebagai Pengarah dalam 1986. Di bawah kepimpinannya yang berwawasan, Jabatan Perhutanan telah memasuki era yang begitu dinamik dan progresif di dalam sejarahnya yang lama. Beliau memperkuatkan kemampuan profesional Jabatan ini dengan mengambil pegawai-pegawai ekspatriat yang berkelayakan tinggi, dan pada masa yang sama, menghantar kakitangan dalam jabatan untuk melanjutkan lagi pelajaran mereka. Dasar Perhutanan Kebangsaan baru telah pun dirangka pada 1989. Ini diikuti oleh rancangan Strategik Perhutanan, yang berasaskan dari Dasar Perhutanan yang baru dan Rancangan Induk Negara yang baru disediakan. Projek-projek pembangunan perhutanan kemudiannya mula untuk diprogram dan dilaksanakan.

Dato Dr. Haji Morni bin Othman, iaitu Pengarah Pertanian telah memegang jawatan itu pada 1990. Dengan tidak melengahkan waktu, beliau telah menyambung pelaksanaan projek-projek perhutanan yang telah diprogram di bawah Rancangan Kemajuan Negara Ke-6, dengan cara yang lebih agresif dan berani. Pada ketika itu, Perhutanan menjadi lebih terkenal dan dikenali di dalam dan di luar negeri, terutama sekali megenai perkara pengurusan lestari sumber semula jadi dan pemeliharaan hutan.


Pada 1995, Haji Mohd. Yassin bin Ampuan Salleh kembali selepas bertugas sebagai Pengarah Pertanian dan meneruskan kepimpinannya kepada Jabatan demi kepentingan negara dan kecemerlangan di peringkat dunia. Beliau telah pun bersara pada bulan Mei, 1997.

Jawatan Pengarah Perhutanan kemudiannya diganti oleh Pemangku Pengarah, Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Chuchu, seorang lagi pegawai perhutanan tempatan yang profesional.

Sejak 1986, Jabatan juga telah mempunyai Pemangku Pengarah tempatan, pegawai perhutanan Awang Haji Hafneh bin Mohd. Salleh. Beliau telah bersara pada 1994. Jawatan ini kemudiannya dipegang di dalam tugas memangku oleh pegawai-pegawai atasan Kementerian, termasuklah Awang Dr. Mohd. Yussof bin Haji Mohiddin, Penolong Pengarah Pertanian. Pada bulan Oktober 1996, Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Chuchu, telah dilantik sebagai Pemangku Pengarah Perhutanan. Setelah beliau menjadi Pengarah Perhutanan, pegawai kanan yang lain dari Kementerian, Pengiran Haji Ibrahim bin Pengiran Mohd. Salleh, telah dicalonkan sebagai Memangku Pemangku Pengarah. Dalam hujung tahun 1997, beliau telah bertugas sebagai Pemangku Pengarah Perhutanan apabila Awang Haji Abdul Rahman pergi cuti kerana meneruskan pelajaran beliau. Sejak Januari 1998, Ahli Silvikultur di Jabatan Perhutanan, Awang Haji Saidin bin Salleh, telah dilantik untuk Memangku Pemangku Pengarah Perhutanan.Awang Haji Hafneh
bin Mohd. SallehAwang Dr. Mohd.
Yussof bin Haji MohiddinAwang Haji Abdul Rahman bin Haji Chuchu

   
 


| Pembentukan Jabatan Perhutanan | Permulaan Industri Hutan | Akta Hutan 1934 | Ketua Jabatan | Hutan Simpanan |

||
Negara | Tahun-Tahun Awal | Hutan | Industri Perhutanan | Perhutanan Masa Hadapan | Asas Perundangan | Perkembangan | Pelan Strategik | Rancangan | Ulasan | Polisi Pembangunan | Kelebihan | Maklumbalas ||

||
Halaman Utama | Kerajaan | Kementerian dan Jabatan | Mengenali Brunei | Berita On-line | Hubungan | Halaman Yang Berkaitan ||